25600320 1
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560  น.สพ.ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมดำเนินงานโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในรอบเดือน มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 8 บ้านบัวโคก ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  อ่านรายละเอียด