25600320 1
วันที่ 16 มีนาคม 2560  จังหวัดชัยภูมิจัดงานแถลงข่าว "งานมหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรกรรมที่ยั่งยืน"  ณ  บริเวณโดมประกวดสัตว์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์  ตรีสาร  สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย  โชตินิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  ตัวแทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ  และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรม  อ่านรายละเอียด