25600320 1
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายศราวุธ ยูนุ๊ ปศุสัตว์อำเภอยี่งอ นางกนกรส แสงสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  นายจีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่แพะอำเภอยี่งอ ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ศิริฟาร์มแพะบลูกาสนอ หมู่ 4 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  อ่านรายละเอียด