25620514 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และปศุสัตว์อำเภอปากพลี ร่วมจัดงาน Field Day ณ แปลงเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก อ่านรายละเอียด