25620816 4

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ นายมรกต บุญเรือง สัตวแพทย์ชำนาญงาน ร่วมประชุมวางแผนกับชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และด่านกักสัตว์หนองคาย ในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำความผิดประกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดยมี น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน อ่านรายละเอียด