25620918 5

วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งมอบวัสดุก่อสร้าง ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด