25621129 4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตพื้นที่ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 25 ตัว อ่านรายละเอียด