25630113 3

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมสามัญครั้งที่ 1 /2563 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายกรมปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสุกร ปี 2563" ณ ห้องอัพทาว์น โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด