25630213 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.5 ต.ศรีกะอาง ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 53 ตัว (โค 25 ตัว กระบือ 28 ตัว) อ่านรายละเอียด