25630326 2

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2563 ตรวจประเมิน/คัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดย นายพชรพล เตาสุภาพ ประธานกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ และสมาชิกของกลุ่มฯ เข้ารับการตรวจประเมิน/คัดเลือกแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์และพัฒนาควายอุทัยธานี 47/1 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  จากนั้น เวลา 14.00 น. ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มแปลงใหญ่กระบือ โดยมีประธานกลุ่มฯ นายพชรพล เตาสุภาพ ร่วมติดตามฯ สมาชิกในกลุ่มฯ ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมือง และบ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด