25630629 2

วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 และตรวจติดตามสถานพยาบาลสัตว์ของกรมปศุสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์เอกชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หนองคาย และร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด