25580716 111วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอปะทิว และหน่วย DHHU ชุมพร เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมเพื่อผลิตส่งโรงนมกรมหลวงชุมพร ณ ห้องประชุมโรงนมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร   อ่านรายละเอียด

 

25580716 13นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจต่ออายุมาตรฟาร์มโคนม  ในพื้นที่อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558    อ่านรายละเอียด

 

25580716 12วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายธงชัย หนังสือ สัตวแพทย์อาวุโส (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์) ร่วมประชุมโครงการตลาดนัดเกษตรกร ณ ห้องประชุมประมงจังหวัดชุมพร สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร   อ่านรายละเอียด

 

25580716 12สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลายร่วมให้บริการโครงการออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558     อ่านรายละเอียด

 

25580716 11วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร (นายเกษตร สุวรรณเพชร) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ มีวาระเรื่องพิจารณา กรณีกรมปศุสัตว์ขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 76-1-22 ไร่ ตั้งโรงงานแปรรูปโค ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางชั้น 3 จังหวัดชุมพร    อ่านรายละเอียด