25591221 2


วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี นายชุมพล คงทน ได้มอบหมายให้คณะกลุ่มส่งเสริมดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุข โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีเป็นประธาน     อ่านรายละเอียด

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

25591221 1


วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 ท่านปศุสัตว์เขต 4 (นายศีลธรรม วราอัศวปติ) ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์นำโดย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2560 ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4       อ่านรายละเอียด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

25591221 4


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่วัดสวนแก้วเพื่อรักษาสุนัขป่วย จำนวน 15 ตัว     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

25591221 5


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่13 ต.บางม่วง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเรื่องสุนัขดุ ทำร้ายเจ้าของ เป็นสุนัขพันธุ์ไทย 1 ตัว เพศเมีย ดำเนินการจับไปไว้สถานที่เลี้ยงสุนัขเรียบร้อย     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี

25591221 3


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์OK) ของบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัด (ท็อปซุปเปอร์สโตร์,ท็อปมาร์เก็ต) จำนวน 2 สาขา      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี