25601106 1

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน“ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรเกรดพรีเมี่ยม”   โดยมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางเรณู ตังคจิวางกูร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  นางสาวดุจเดือน ศศะนาวินรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม  ในวันที่ 6  พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียด | ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ(7/11/60))

25601113 1

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทาง มาราชการที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ที่บ้านห้วยซัน หมู่ที่ ๔ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในช่วงเช้าได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานเขตที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด

25601003 2

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25601019 1

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับมอบ เครื่องอุปโภค-บริโภคบริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยจะนำไปใช้ในการรับรองและบริการประชาชนที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยนาย สัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายศุภชัย อังศุภากร ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านการจัดการ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบวัตถุดิบเนื้อไก่จำนวน 3000 กิโลกรัม และ นายสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ เป็นผู้แทน สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไก่ไข่, สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ เชียงใหม่ ลำพูน จำกัด มอบวัตถุดิบไข่ไก่จำนวน 60,000 ฟอง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการจัดจุดรับรองและบริการประชาชนด้านอาหาร น้ำดื่ม ที่นั่งพัก ห้องสุขา หน่วยแพทย์ พยาบาล และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในบริเวณสถานที่จัดพิธีทั้ง 2 จุดดังกล่าว อ่านรายละเอียด

25600929 3

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด