ไทยส่งไก่สดล็อตแรกในรอบ 12 ปีไปเกาหลีใต้

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์ไก่สดขบวนปฐมฤกษ์ครั้งแรกในรอบ 12 ปี ไปสาธารณรัฐเกาหลี โดย นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ และ นายฮง ซัง วุก อัครราชทูตที่ปรึกษาสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าร่วมงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล กลุ่มเผยและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี,ฉัตรชัย นวลปลอด สลก. 14 ธ.ค. 59)

25591214 2

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 นายสุรพล จารุพงศ์ ตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปะดา , การดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ม.8 ต.บึงกอก อ.บางระกำ โดยมีรองนายก อบต. ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ร่วมให้การต้อนรับ    อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

 

รมว.กระทรวงเกษตรฯเป็นประธานพิธีถวายความอาลัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝนหลวงและไถ่ชีวิตโค-กระบือ

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ ประธานในพิธี  มอบโค  ตามโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 19 ตัว พร้อมบัตรประจำตัวสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน19ราย วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา      อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ในงานวันอาหารโลก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ นายสุรจิตต์ อินทรชิต เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ในงานวันอาหารโลก (world food day 2016) โดยมีรองอธิบดี น.สพ.สรวิช ธานีโต ปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้าปศุสัตว์น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์  และปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายนพพร มหากันธา ให้การต้อนรับ โดยท่าน รมต.กษ ได้ร่วมปรุงเมนูอาหารพระราชทาน "ไข่พระอาทิตย์" ภายในบูธนิทรรศการกรมปศุสัตว์ในครั้งนี้ด้วย  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ gms อ.เมือง จ.เชียงราย อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

กระทรวงเกษตรฯ นำหน่วยงานในสังกัดประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก โดย  นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ร่วมพีธีฯ ปล่อยปลาจำนวน 999,999 ตัว และมอบโคให้กับเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ จำนวน 19 ตัว รวมทั้งปฏิบัติพิธีสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล

รายละเอียดคลิก

ที่มาของข้อมูล : ภาพ ธงชัย สาลี สำนักงานเลขานุการกรม 16 ต.ค. 59