25541017 2การจับกุมดำเนินคดี ลักลอบเคลื่อนย้ายไก่ชน จำนวน 12 ตัว ต้นทาง อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปลายทาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จับกุมได้ ณ จุดตรวจการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกระหว่างเขตปลอดโรค(Zone)บ้านเปาปม-ดงยาง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อ่านรายละเอียด