25541017 3การจับกุมดำเนินคดี  ลักลอบเคลื่อนย้ายโค  จำนวน ๑๓ ตัว  ต้นทางจาก บ้านเลขที่ ๕๘/๓ หมู่ ๔ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปยังปลายทาง บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ ๑๓ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จับกุมได้ที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๖ บ้านวังดิน หมู่ ๔ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อ่านรายละเอียด