25541220 2ด่านกักกันสัตว์ลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร     อ. แม่พริก  ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจยานพาหนะ เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์บริเวณจุดตรวจสัตว์พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จ. ลำปาง   ตรวจเรียกรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อ   ตรวจสอบแล้วพบว่าได้บรรทุกไก่ชนจำนวน ๕๐ ตัว  โดยนำมาจากจังหวัดลำพูน และนำไปยังปลายทางคือจังหวัดปทุมธานี ผู้ต้องหาดังกล่าว  เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก (ไก่ชน)   เข้าเขตประกาศสงสัยว่ามีโรคระบาดชนิดไข้หวัดนกและ กระทำการเคลื่อนย้ายสัตว์สัตว์ปีก ข้ามเขตจังหวัดโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ท้องที่ต้นทางตาม ( มาตรา ๑๗,๓๔ )  เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร อ.แม่พริก  จ. ลำปาง  เพื่อดำเนินคดีต่อไป อ่านรายละเอียด