25541220 1วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒  และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรนายายอาม เข้าดำเนินการจับกุมโรงฆ่าสุกร อ่านรายละเอียด