25610615 3

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์ศิริพงษ์ พลศิริหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภำพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับนายยงยศ ศรีปากแพรก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ. รมน. จว. นศ. และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสิชล ร่วมจับกุมผู้ประกอบการฆ่าสุกร จำนวน 2 ราย พร้อมซากสุกรจำนวน 6 ตัว ในเขตตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านรายละเอียด