25620508 1

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา เก็บตัวอย่าง ตรวจสุขภาพแพะ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ ณ คอกแพะศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา อ่านรายละเอียด