ข่าวพระราชกรณียกิจ / พระบรมราโชวาท

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

ข่าวเกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติ / อาหารสัตว์พระราชทาน

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ

planasf

 

การป้องกันเฝ้าระวังโรค COVID-19

25630401 1covid

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลเปิดเผยภาครัฐ

ส่งเสริมอาชีพ

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

ภาพอินโฟกราฟิก

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ / สถาบันเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

flood banner

แบบสอบถามผู้รับบริการ

วีดีโอประชาสัมพันธ์

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

ภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ JAEC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 1430 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2553 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนง.ปศจ.นครพนม  ที่สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกระตุ้นให้สนับสนุนการป้องกันโรคสัตว์, พัฒนาโรงฆ่าสัตว์, ส่งเสริมอาชีพ   แก่ประชาชนในท้องถิ่น อ่านรายละเอียด