25600120 1

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดออกหน่วยขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

25591229 1


วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวให้โอวาทกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกเกียรติคุณ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

 25590329 1

นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับ นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงานฯ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู     อ่านรายละเอียด

 

 

25591223 4


วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ โดยการสาธิตการทำฟางปรุงแต่ง การทำหญ้าหมัก และการทำอาหารเสริมอัดก้อน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนที่สนใจ    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

รอธ.สรวิศฯ เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ พื้นที่จังหวัดสตูล

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล อ่านรายละเอียด