25590705 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

อ่านรายละเอียด