25590708 3นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และโฆษกกรมปศุสัตว์  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่ 6 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 35 กรุงเทพมหานคร  ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพร้อมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ในการเจาะเลือดและฉีดวัคซีนป้องกันโรค วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียด