กรมปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาขอข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 ต.ค. 59)