25600215 3

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานประกวดโคเนืัอบึงสามพันครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ และอุตสาหกรรมโคเนื้อของเกษตรกร จ.เพชรบูรณ์ และของประเทศไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม