25600217 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา13.00 น.รอธ.สรวิศ ธานีโต เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร สัตวแพทย์ผู้ควบคุมการสั่งใช้ยาในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ให้แก่นายสัตวแพทย์ภาคเอกชนจำนวน 60 คน โดยมี น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์