25600308 1

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหภาพยุโรปเข้าพบนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสเข้าหารือด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ และสอบถามความคืบหน้าการขอเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องรับรองตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด