25600424 1

นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “โครงการโฟร์โมสต์สานพลังประชารัฐ พัฒนาเกษตรกรโคนมไทย” วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม  ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(21/4/60)