25600815 1

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยมี รอธ.สรวิศ ธานีโต พร้อมด้วย ท่านปศุสัตว์เขต 4 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ และท่านปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานในครั้งนี้แจกจ่ายให้เกษตรกร พร้อมถุงยังชีพปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านชีกกค้อ ต.เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

อ่านรายละเอียด