25600830 2

วันที่ 28 สิงหารม 2560 นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 2 ได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว เพื่อมอบเอกสารสิทธิ์ที่ทำกินให้แก่เกษตรกรตามโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและเยี่ยมชมโครงการโคประชารัฐฯ/โครงการโคบาลบูรพา ณ ตำบลหนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว  อ่านรายละเอียด