25601221 1

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก รายละเอียดคลิก 

อ่านรายละเอียด