25610123 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Wolodai ZBINIEWICZ , Lead Auditor, FVO และ Mr. Laszlo TOTH, Lead Auditor, FVO เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป ในโอกาสเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของไทย ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด