25610209 3

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียด