25610426 1

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และวัสดุเวชภัณฑ์ มูลค่ากว่า 2.8 ล้านบาท แก่กรมปศุสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนําไปใช้ในโครงการสถานพยาบาลสัตว์ 20 แห่ง ทั่วประเทศ ช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ผู้มีรายได้น้อย และใช้ในโครงการทําหมันสุนัข และแมวทั่วประเทศช่วยลดปัญหาการเพิ่มจํานวนสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน และมีเมตตาธรรมตามหลักสากล ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย อาคารจีพีเอฟ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : (สำนักงานเลขานุการกรม ภาพ/ข่าว ธงชัย สาลี สลก. 26 เม.ย. 61)