25610521 2

วันที่ 17 พค 61 เวลา 11.00 น. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลากรด้านโคนมในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลีย (Technical Workshop under Thai-Australian Collaboration on Buiding Capacity of Dairy Persons in Thailand) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2561 ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 ในการประชุมได้รับเกียรติจาก Dr.Ilona Stobutzki, Minister Counsellor-Agriculture สถานฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ผชช.สาโรจน์ งามขำ ผู้แทน สทป สอส กรป และ กผง. เข้าร่วมรับฟังการสรุปและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์