25610602 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผสมเทียมโค หลักสูตร “ พนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเพิ่มปริมาณเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่ให้มีเพียงพอต่อการให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี จังหวัดสระบุรี อ่านรายละเอียด | (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม