25610615 3

นายสัตวแพทย์สรวิศฯ กล่าวว่า ต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้มงคล และเป็นต้นไม้ประจำราชกาลที่10เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักกดีของพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ และเพื่อเป็นการสร้างร้มเงา ให้ความร่มเย็น กรมปศุสัตว์จึงมีนโยบายปลูกต้นรวงผึ้งในพื้นที่หน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจะปลูกที่กรมปศุสัตว์ เขต พญาไท และศูนย์ราชการปทุมธานี อ่านรายละเอียด