25610910 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานพิธีมอบของที่ระลึก ประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2561 โดยมีนายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน  พร้อมกันนี้ นายรณชัย จ๋วงพานิช  ปศุสัตว์เขต 7 เป็นผู้แทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก  ในวันจันทร์ที่   10  กันยายน  2561  ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  จังหวัดระยอง อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม