S 32407554

18 พฤศจิกายน 2561 08.00น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจราชการ รับฟังบรรยายสรุป มอบนโยบาย เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก พร้อม นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กสส. นายกิตติ กุบแก้ว ผชช. ผู้แทนปศจ.พิษณุโลก ผู้แทนหน.ด่านฯพิษณุโลก โดยมีนายชำนาญ บุญมี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์