25611204 1

วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค.2561 เวลา 10.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง "จัดทัพโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศด้วย FTA" ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เมืองนวัตกรรมอาหาร ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พณ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ อ่านรายละเอียด