256111206 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลควายไทย ครั้งที่ 8 ซึ่งกำหนดจัด ณ เวทีสนามประกวดสัตว์ แยกอุทัยฯ-วัดสิงห์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์กระบือ โดยผู้ที่ชนะเลิศการประกวดโคกระบือจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลสูงสุด เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรอย่างหาที่สุดไม่ได้ อ่านรายละเอียด