25620611 1

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์เขต6 โดยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดยาปฏิชีวนะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ โดยมีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสรวิศ ธานีโต เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียด