25621002 2

วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.12 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 29 ตัว อ่านรายละเอียด