25621229 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านช้างมิ่ง และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านท่าเยี่ยม อ.เมือง จ.สกลนคร ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ติดตามการลงพื้นที่ พร้อมด้วย นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียด