25631022 4

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ เข้าฟาร์มในพื้นที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่
-ฟาร์มบุญเพิ่ม ศิริโสม, ฟาร์มวิธี กล้าพังเทียม และฟาร์มสุพรรณ์ สุภาวิตา เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ ส่งเพาะเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเต้านมอักเสบ และทดสอบความไวของยาปฏิชีวนะ จำนวน 20 ตัวอย่าง
-ฟาร์มเด่น แสนตรี เข้าเก็บตัวอย่างเลือด 5 ตัวอย่าง และซีรั่ม 5 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจปรสิตในเม็ดเลือด และโรคบรูเซลโลซิส
-ฟาร์มทองใบ ทองสุขดี เข้าเก็บตัวอย่างเลือด 1 ตัวอย่าง ซีรั่ม 1 ตัวอย่าง และอุจจาระ 1 ตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจปรสิตในเม็ดเลือด และโรคบรูเซลโลซิส และโคโรน่าไวรัส  อ่านรายละเอียด