Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณปวีณา ศรีลาศักดิ์   
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:25 น.

alt พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จทรงเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสมาชิกอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เสด็จทรงเยี่ยม สมาชิกฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงโคเนื้อ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง  อ่านรายละเอียด