Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมผู้บริหาร กรม/กระทรวงฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านโคนมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านโคนมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2013 เวลา 10:56 น.

25560502 2นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมด้านโคนมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ CFC วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ อาคารกลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อ/นม เชียงใหม่  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านรายละเอียด