25580805 4วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมและติดตามงานภายใต้แผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายธนิตย์ เอนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 เป็นประธานในที่ประชุม ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิต อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ   อ่านรายละเอียด

 

25580805 3วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายวัฒนา มณีสุริยา ปศุสัตว์อำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายมงคล ก้อนทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการเกษตรอำเภอเคลื่อนที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีวันลดต้อนทุนการผลิตข้าว ณ เทศบาลตำบลคลองสวน เกษตรกรเข้ารับบริการด้านปศุสัตว์   อ่านรายละเอียด

 

25580805 1วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ น้อยสะอาด ปศุสัตว์อำเภอบางเสาธง เข้าร่วมประชุมกับเกษตรอำเภอบางเสาธง เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน พื้นที่เป้าหมายเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ณ ที่ว่าการอำเภอบางเสาธง   อ่านรายละเอียด

 

25580805 2วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายอนุสรณ์ สุขอุ่นพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกร ตามโครงการปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรระดับอำเภอ กิจกรรมการเยี่ยมเยียนตามภารกิจปกติ กรมปศุสัตว์ โดยออกตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกร   อ่านรายละเอียด

 

25580805 3เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว ได้ออกไปทำกิจกรรมกับนางพิมพรรณ  พตพันธ์เลิศ ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านช่างทอง หมู่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว เพื่อถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง แบบปราชญ์     อ่านรายละเอียด