25630713 1

วันจันทร์ที่ 13 ก.ค.63 เวลา 09.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงรอรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2563  โดยทรงปล่อยโค 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวาย เพื่อนำไปมอบแก่ นางประไพ แก้วดี เกษตรกรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ในการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 69 ตัว กับทรงปล่อยพันธุ์ปลา 9 ชนิด ที่กรมประมงถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลากระแห, ปลาสร้อยขาว, ปลาแก้มช้ำ, ปลายี่สกไทย, ปลาโพง, ปลาชะโอน, และปลาบึก รวม 390,000 ตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศ ให้อุดมสมบูรณ์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านรายละเอียด

pic01

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงาน เรื่อง กิจกรรมด้านการปศุสัตว์เพื่อสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดี และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ดบางปะกง 112 ตัว

 25630317 1 

 วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับเสด็จฯ กล่าวถวายรายงาน เรื่อง กิจกรรมด้านการปศุสัตว์เพื่อสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดี และน้อมเกล้าฯ ถวายนวัตกรรมตู้เกิดลูกเป็ด/ไก่ ขนาด 600 ฟอง เป็ดบางปะกง 112 ตัว และอาหารเม็ดสำเร็จรูปเป็ดรุ่นจำนวน 1,000 กิโลกรัม

       
  1.  นวัตกรรมตู้เกิดเป็ด/ไก่ ขนาด 600 ฟอง เป็นตู้ฟักไข่และตู้เกิดใช้ตู้เดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพของการฟักไข่ 85-90 % สามารถควบคุมและป้องกันเชื้อโรคเมื่อใช้ตู้ฟักและตู้เกิดร่วมกัน ควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของลูกไก่ ลดการสูญเสียได้ถึง 20 % โดยเกษตรกรสามารถประดิษฐ์ขึ้นเอง จากวัสดุ และอุปกรณ์ภายในประเทศลดต้นทุนการผลิตลูกเป็ด/ไก่
  2.      
  3. เป็ดบางปะกง รวมจำนวน 112 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 10 ตัว และลูกเป็ดเพศเมีย 100 ตัว
  4.    
  5. อาหารอัดเม็ดสำเร็จรูปเป็ดรุ่นจำนวน 1,000 กิโลกรัม

นอกจากนี้ มีกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ 1. การคัดแยกเพศเป็ดด้วยวิธีปลิ้นก้น (เพศเมียและเพศผู้) ประโยชน์การแยกเพศเป็ดไข่ เพื่อสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงเป็ดไข่ จัดระบบการเลี้ยงระหว่างเป็ดเพศผู้ เพศเมีย และด้านการใช้ประโยชน์ เพศผู้ ใช้ประโยชน์ด้านเนื้อ และเพศเมีย ใช้ประโยชน์ด้านไข่ 2. การทำไข่เค็ม สูตรดองเกลือไอโอดีนทำกินเองง่ายๆ ใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบ ได้แก่ ไข่เป็ดดิบ ภาชนะสำหรับดองไข่ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเกลือ เช่น โหลแก้ว แก้วพลาสติก กะละมัง หรือเครื่องเคลือบดินเผา เกลือ และน้ำสำหรับต้มน้ำเกลือ (อัตราส่วน เกลือ 1 ส่วน : น้ำ 4 ส่วน) 3. เครื่องส่องไข่แบบประยุกต์ มี 2 แบบ แบบที่ 1 ทำจากชุดท่อน้ำทิ้ง ใต้อ่างล้างหน้า (สเตนเลส) แบบที่ 2 เครื่องส่องไข่ LED 100 วัตต์ ขนาด 42 ฟอง เพื่อตรวจดูไข่ที่มีเชื้อ/ไม่มีเชื้อ/เชื้อตาย สะดวกในการคัดแยกไข่ประเภทต่างๆ เกิดประสิทธิภาพการฟักไข่และการจัดการผสมพันธุ์ของฝูงสัตว์ปีก ลดการสูญเสียจากไข่เน่าในตู้ฟักไข่ และทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการเลี้ยงสัตว์ปีก 

 ณ โครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ตณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

25630227 2

กรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5 ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์เขต9 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...