25630803 5

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยนายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และประชาชนผู้บริโภคเนื้อ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25630803 4

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์HHU หล่มสัก ปฏิบัติงานในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
เข้าฟาร์มวันโชค แสนลี ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน และขึ้นทะเบียนลูกโค 1 ตัว
เข้าฟาร์มสมบัติ แสงมะณี ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องรีดนม พบว่าชำรุด 1 ชิ้น จึงแนะนำให้เปลี่ยน และให้คำแนะนำการทำความสะอาดอุปกรณ์รีดนม

อ่านรายละเอียด

25630803 2

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มทองสุข จันทร์จักร์ และฟาร์มสุบิน ผลขวัญ ปรับฐานข้อมูลโค ติดตามผลการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ พบว่ามีโคได้รับการผสมเทียมแล้ว ตรวจสอบระบบเครื่องรีดนม แนะนำการถ่ายพยาธิทางเดินอาหารในกลุ่มโคที่จะแห้งนม รักษาโคป่วย จำนวน 1 ตัว และให้คำแนะนำการจัดการโคป่วย แล้วรักษาแมวป่วย จำนวน 1 ตัว และผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 1 ตัว ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า อ่านรายละเอียด

25630803 3

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 3/2563 พื้นที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 6 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 104 ตัว และเข้าฟาร์มเกษตรกร ปรับปรุงประวัติ รักษาโคป่วยเต้านมอักเสบ และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำฮอร์โมน CIDR อ่านรายละเอียด

25630803 1

วันที่​ 30 กรกฎาคม​ 2563​ สุรพล​ ธัญญเจริญ​ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ​ เข้าฟาร์มในพื้นที่อำเภอศรีเทพ​ จังหวัดเพชรบูรณ์​ ได้แก่​ ฟาร์มกาหลง​ ทองคำ​ เพื่อถ่ายภาพ​ และเก็บเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยื่นขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) จากนั้น​ เข้าฟาร์มสุขใจ​ บุราณคำ​ ฟาร์มชูชัย​ บุราณคำ​ และฟาร์มบำเพ็ญ​ บุราณคำ​ เพื่อติดตามสถานะโค​ และสอบถามต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบ" อ่านรายละเอียด